Múltunk ismerete közös jövőnk záloga

A pályázat címe: Múltunk ismerete közös jövőnk záloga
Dátum: 2017. július 28. és 30. 
 
A rendezvény nagyrészt olyan aktivitásokat tartalmazott, melyek a résztvevők nagy mértékű bevonását tették lehetővé, ami elősegítette az együttműködést és a csoporttagok közös cselekvését. Az élmények és a tanulságok így intenzívebbek és tartósabbak lettek, köszönhetően a nem-formális, különösebb tudást nem igénylő programoknak.

Változatos struktúrájú program valósult meg, így aki csak néhány aktivitásban vett részt, az is magával vitte a rendezvény alapgondolatait. 

Felhívtuk a fiatalok figyelmét arra, hogy globalizálódó világunkban mennyire fontos a hagyományok ápolása, megőrzése, múltunk ismerete. Ezek nélkül ugyanis nehéz definiálni saját és közösségi jövőképünket.

A programnak köszönhetően a résztvevők jobban megértették az EU létrejöttének céljait, tudatosították történelmi sokszínűségét, ezáltal öntudatosabb és büszkébb európai polgárokká váltak.

Olyan aktuális témákat vitattunk meg a rendezvény során, melyek a mindennapokban is foglalkoztatják a polgárokat: miért alakult ki az euroszkepticizmus és miért erősödött fel napjainkban; Európa jövője, a civil szervezetek helye és szerepe a társadalomban, önkéntes kezdeményezések, demokrácia. A szolidaritás fogalmát több nézőpontból is körüljártuk. Ezért is hívtuk meg az ukrajnai vendégtelepülés  képviselőit, hogy példát mutassanak a résztvevőknek, hogy egymás segítésével hogyan tehetjük gazdagabbá egymás életét.

 A kulturális programok elősegítették barátságok kialakítását és elmélyítését, egymás megismerését, aminek következtében újabb együttműködések alakultak ki. A régiókat, hagyományokat és kultúrákat bemutató prezentációk megerősítették a kultúrák közötti kommunikációt és a toleranciát is. 

A pályázat kérvényezője:

"Általános Iskoláért" Alapítvány Hernádnémeti (HU)

 

Projektpartnereink:

Szentegyházi Huszáregyesület (RO)

Debrőd (SK)

Aracs ’95 polgárok egyesülete (SRB)

 

Az Európai Bizottság támogatást nyújtott ennek a projektnek a költségeihez.